ഇ കേരള.ഓണ്‍ലൈന്‍ തുടക്കമായി

ഇ കേരള.ഓണ്‍ലൈന്‍ തുടക്കമായി

എല്ലാവര്‍ക്കും വെബ്‌സൈറ്റ്, ഡിജിറ്റല്‍ കേരള എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇ കേരള. ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍, സാങ്കേതികതികവോടെ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനാവും. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍, സംരംഭങ്ങള്‍, ആരാധനാലയങ്ങള്‍, ഓര്‍ഗനൈസേഷനുകള്‍, ചാരിറ്റബിള്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാവര്‍ക്കും ഇ.കേരള ഓണ്‍ലൈനിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്.
വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 9846733153

About the Author

Leave a Reply